Hoà tan một lượng muối cacbonat của một...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Hoà tan một lượng muối cacbonat củ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hoà tan một lượng muối cacbonat của một kim loại hoá trị II bằng axit H2SO4 14,7% . Sau khi chất khí không thoát ra nữa , lọc bỏ chất rắn không tan thì được dung dịch chứa 17% muối sunphát tan. Hỏi kim loại hoá trị II là nguyên tố nào.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

coi lượng dung dịch h2so4 14,7%= 100g thì n h2so4 = 0,15 . gọi kl là r; ta có pt: rco3 + h2so4 -> rso4 + co2 + h2o

n = 0,15 0,15 0,15 0,15

lượng rco3 = (r + 60). 0,15 + 100 – (44 . 0,15)

= (r + 16) .0,15 +100

ta có: (r+ 96).0,15/(r + 16) .0,15 +100 = 0,17 -> r = 24 -> kl là mg.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP