Cho 8 4g bột sắt cháy hết trong...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Cho 8,4g bột sắt cháy hết trong 3,2g khí o...

-1
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Cho 8,4g bột sắt cháy hết trong 3,2g khí oxi (đktc) tạo ra oxit sắt từ (Fe3O4).

a. Viết PTHH của phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong phản ứng.

b. Tính khối lượng oxit sắt từ tạo thành.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP