Lập phương trình hóa học của các phản...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Lập phương trình hóa học của các phản ứng ...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau và cho biết tỉ lệ các nguyên tử, phân tử của mỗi phản ứng:

a. Al + HCl ------> AlCl3 + H2

b. Fe2O3 + CO ------> Fe + CO2

c. Na + O2 ------> Na2O.

d. CaCO3------> CaO + CO2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP