Cho 65g kim loại kẽm tác dụng với...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Cho 65g kim loại kẽm tác dụng với axít clo...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Cho 65g kim loại kẽm tác dụng với axít clohiđric (HCl) thu được 136g muối kẽm clorua (ZnCl2) và 2g khí hiđro (H2)

a. Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất trong phản ứng.

c. Tính khối lượng axit clohđric đã dùng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a. zn + 2hcl g zncl2 + h2

b. tỉ lệ:

nguyên tử zn: phân tử hcl: phân tử alcl3: phân tử h2 = 1:2:1:1

c. theo đl btkl: m zn + m hcl = \[{{m}_{znc{{l}_{2}}}}\] + \[{{m}_{{{h}_{2}}}}\]

g m hcl = \[{{m}_{znc{{l}_{2}}}}\] + \[{{m}_{{{h}_{2}}}}\]- m zn = 136 + 2 – 65 = 73g .

vậy khối lượng hcl đã dùng hết là : 73 (g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP