Hoà tan m1 g Na vào m2g H2O...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Hoà tan m1 g Na vào m2g H2O thu đư...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hoà tan m1 g Na vào m2g H2O thu được dung dịch B có tỉ khối d. Khi đó có phản ứng: 2Na+ 2H2O -> 2NaOH + H2

a/ Tính nồng độ % của dung dịch B theo m.

b/ Tính nồng độ mol của dung dịch B theo m và d.

c/ Cho C% = 16% . Hãy tính tỉ số m1/m2.. Cho CM = 3,5 M. Hãy tính d.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a/ 2na+ 2h2o -> 2naoh + h2

nna = m1/23 -> nh2 = m1/46

-> lượng dd b = m1+ m2 - m1/23 = 22m1 + 23m2/23

lượng naoh = 40m1 /23 -> c% = 40. m1.100/22m1 + 23m2

b/ thể tích b = 22m1 + 23m2/23d ml

-> cm = m1 . d .1000/ 22m1 + 23m2 .

c/ hãy tự giải

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP