Hoà tan 50 g tinh thể CuSO4 5H2O...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Hoà tan 50 g tinh thể CuSO4.5H2O thì nhận ...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Hoà tan 50 g tinh thể CuSO4.5H2O thì nhận được một dung dịch có khối lượng riêng bằng 1,1 g/ml. Hãy tính nồng độ % và nồng độ mol của dung dịch thu được.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

lượng cuso4 = 50/250.160 = 32g -> n= 0,2 mol.

lượng dung dịch 390+ 50= 440g-> c% = 7,27%.

thể tích dung dịch = 440/1,1=400ml -> cm = 0,2/0,4 =0,5m

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP