Nêu để một thanh sắt ngoài trời thì...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học Nêu để một thanh sắt ngoài trời thì sau mộ...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Nêu để một thanh sắt ngoài trời thì sau một thời gian khối lượng thanh sắt sẽ nhỏ hơn, lớn hơn hay bằng khối lượng ban đầu? Hãy giải thích.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- thanh sắt sẽ tăng khối lượng vì có phải ứng với oxi trong không khí tạo thành oxit sắt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP