Tính lượng tinh thể CuSO4 5H2O cần thiết...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Tính lượng tinh thể CuSO4.5H2O cần...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Tính lượng tinh thể CuSO4.5H2O cần thiết hoà tan 400g CuSO4 2% để thu được dung dịch CuSO4 có nồng độ 1M(D= 1,1 g/ml).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gọi lượng tinh thể bằng a gam thì lượng cuso4 = 0,64a.

lượng cuso4 trong dung dịch tạo ra = 400.0,02 + 0,64a = 8+ 0,064a.

lượng dung dịch tạo ra = 400+ a.

trong khi đó nồng độ % của dung dịch 1m ( d= 1,1 g/ml) :

= 160.1/10.1,1 = 160/11% . ta có: 8+ 0,64a/400+ a = 160/1100.

giải pt ta có: a= 101,47g.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP