Có 3 dung dịch H2SO4 Dung dịch A...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Có 3 dung dịch H2SO4 . Dung dịch A...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Có 3 dung dịch H2SO4 . Dung dịch A có nồng độ 14,3M (D= 1,43g/ml). Dung dịch B có nồng độ 2,18M (D= 1,09g/ml). Dung dịch C có nồng độ 6,1M (D= 1,22g/ml).

Trộn A và B theo tỉ lệ mA: mB bằng bao nhiêu để được dung dịch C.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ma: mb = 3:5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP