Trộn 50 ml dung dịch Fe2 SO4 3...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Trộn 50 ml dung dịch Fe2(SO4)3 với...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Trộn 50 ml dung dịch Fe2(SO4)3 với 100 ml Ba(OH)2 thu được kết tủa A và dung dịch B . Lọc lấy A đem nung ở nhiệt độ cao đến hoàn toàn thu được 0,859 g chất rắn. Dung dịch B cho tác dụng với 100 ml H2SO4 0,05M thì tách ra 0,466 g kết tủa. Tính nồng độ mol của dung dịch ban đầu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tính được cm dd fe2(so4)3 = 0,02m và của ba(oh)2 = 0,05m

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP