Tính C% của 1 dung dịch H2SO4 nếu...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Tính C% của 1 dung dịch H2SO4 nếu ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Tính C% của 1 dung dịch H2SO4 nếu biết rằng khi cho một lượng dung dịch này tác dụng với lượng dư hỗn hợp Na- Mg thì lượng H2 thoát ra bằng 4,5% lượng dung dịch axit đã dùng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

coi lượng dung dịch axit đã dùng = 100 g thì lượng h2 thoát ra = 4,5 g.

2na + h2so4 -> na2so4 + h2

mg + h2so4 -> mgso4 + h2

2na + h2o -> naoh + h2

theo ptpư lượng h2 = lượng h của h2so4 + 1/2 lượng h của h2o.

do đó: nếu coi lượng axit = x g ta có:

x/98. 2 + 100 – x /18 = 4,5 -> x = 30

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP