Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số m...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau:

a) 0,6N nguyên tử O; 1,8N nguyên tử N2; 0,9N nguyên tử H;

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a, 0,6n nguyên tử o = 0,6 mol nguyên tử o.

1,8n phân tử n2 = 1,8 mol phân tử n2.

0,9n nguyên tử h = 0,9 mol nguyên tử h.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP