Dung dịch A là dd H2SO4 Dung dịch...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Dung dịch A là dd H2SO4. Dung dịch...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Dung dịch A là dd H2SO4. Dung dịch B là dd NaOH. Trộn A và B theo tỉ số

VA:VB = 3: 2 thì được dd X có chứa A dư. Trung hoà 1 lit dd X cần 40 g dd KOH 28%. Trộn A và B theo tỉ số VA:VB = 2:3 thì được dd Y có chứa B dư. Trung hoà 1 lit dd Y cần 29,2 g dd HCl 25%. Tính nồng độ mol của A và B.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đặt nồng độ mol của dd a là a , dd b la b. khi trộn 3 l a (có 3a mol) với 2 lit b (có 2b mol) được 5 lit dd x có dư axit. trung hoà 5 lit dd x cần

0,2.5 = 1molkoh -> số mol h2so4 dư: 0,5 mol.

pt: h2so4 + 2koh -> k2so4 + 2h2o

b 2b

số mol h2so4 dư = 3a – b = 0,5*

trộn 2l dd a (có 2a mol) với 3 lít ddb (có 3b mol) tạo 5 l dd y có koh dư. trung hoà 5 lit y cần 0,2 .5 = 1 mol hcl

pt: h2so4 + 2koh -> k2so4 + 2h2o

2a 4a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP