Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phâ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong lượng chất sau:

- 0,1 mol nguyên tử H - 0,15 mol phân tử CO2;

- 10 mol phân tử H2O; - 0,01 mol phân tử H2;

- 0,24 mol phân tử Fe; - 1,44 mol nguyên tử C;

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

0,1 mol nguyên tử h = 0,1 . 6,02.1023 = 0,6.1023 hoặc 0,1n nguyên tử h.

- 0,15 mol phân tử co2 = 0,15. 6.1023 =0,9. 6.1023 hoặc 0,15n phân tử co2.

- 10 mol phân tử h2o = 10. 6.1023 = 60. 6.1023 hoặc 10n phân tử h2o.

- 0,01 mol phân tử h2 = 0,01. 6.1023 = 0,06. 6.1023 hoặc 0,01n phân tử h2.

- 0,24 mol nguyên tử fe = 0,24. 6.1023 = 1,44.1023 hoặc 0,24n nguyên tử fe.

- 1,44 mol nguyên tử fe = 0,24. 6.1023 = 1,44.1023 hoặc 0,24n nguyên tử c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP