Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí hidro H2 và chất đồng (II) oxit CuO tạo ra kim loại đồng và nước:

Giải sách bà i tập Hóa 8 | Giải bà i tập Sách bà i tập Hóa 8

Hãy chỉ ra:

a) Mỗi phản ứng xảy ra với bao nhiêu phân tử của mỗi chất phản ứng, tạo ra bao nhiêu phân tủ ư nước và nguyên tử đồng?

b) Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nào bị tách rời, trg phân tử nào được tạo ra?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) mỗi phản ứng xảy ra với một nguyên tử h2 và 1 phân tử cuo, tạo ra 1 phân tủ h2o là 1 nguyên tử cu.

b) liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử h2 và trong phân tử cuo bị tách rời, liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nước tạo ra.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP