Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số m...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau:

24.1023 phân tử H2O; 1,44.1023 phân tử CO2

0,66.1023 phân tử C12H22O11 (đường)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

24.1023 phân tử H2O =$\frac{24.10^{23}}{6.10^{23}}$= 4(mol) phân tử H2O

1,44.1023 phân tử CO2=$\frac{1,44.10^{23}}{6.10^{23}}$= 0,24(mol) phân tử CO2.

0,66.1023 phân tử C12H22O11 =$\frac{0,66.10^{23}}{6.10^{23}}$= 0,11(mol) phân tử C12H22O11.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP