Đá đôlomit là hỗn hợp hai chất canxi...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Đá đôlomit là hỗn hợp hai chất can...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Đá đôlomit là hỗn hợp hai chất canxi cacbonat CaCO3 và magie cacbonat MgCO3. Khi nung nóng, tương tự canxi cacbonat, từ chất magie cacbonat cũng tạo ra chất magie oxit MgO và khí cacbon đioxit.

a) Viết công thức về khối lượng của hai phản ứng xảy ra khi nung nóng đôlômit.

b) Nung nóng 192kg đôlômit thì có 88kg khí cacbon đioxit thoát ra. Tính khối lượng của hỗn hợp hai chất canxi oxit và magie.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

) mcaco3 = mcao + mco2

mmgco3 = mmgo + mco2

b) khối lượng của hỗn hợp 2 chất canxit oxit và magie oxit:

mhh = mđôlômit – mco2 = 192 – 88 = 104 kg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP