Biết rằng chất natri hidroxit NaOH tác dụng...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Biết rằng chất natri hidroxit NaOH...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Biết rằng chất natri hidroxit NaOH tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất natri sunfat Na2SO4 và nước.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số phân tử NaOH lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) phương trình hóa học: 2naoh + h2so4 → na2so4 + 2h2o

b) cứ 2 phân tử naoh phản ứng tạo ra 1 phân tử na2so4

cứ 2 phân tử naoh phản ứng tạo ra 1 phân tử h2so4.

cứ 2 phân tử naoh phản ứng tạo ra 2 phân tử h2o

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP