Biết rằng khí axetilen khí đất đèn C2H2...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Biết rằng khí axetilen (khí đất đ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Biết rằng khí axetilen (khí đất đèn) C2H2 cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O2, sinh ra khí cacbon đioxit CO2 và nước.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử axetilen lần lượt với số phân tử khí cacbon đioxit và số phân tử nước.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) 2c2h2 + 5o2 → 4co2 + 2h2o

b) số phân tử c2h2 : số phân tử co2 = 1:2

số phân tử c2h2 : số phân tử h2o = 1:1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP