a Tính khối lượng bằng gam của: -...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học a) Tính khối lượng bằng gam của: ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

a) Tính khối lượng bằng gam của:

- 6,02.1023 nguyên tử K,

- 6,02.1023 nguyên tử Cl2,

- 6,02.1023 phân tử KCl

b) Tính khối lượng khí clo để tác dụng vừa đủ với 39g kim loại kali.

c) Từ khối lượng kim loại cho biết và khối lượng khí clo tính được trong câu b), tính khối lượng kali clorua thu được theo hai cách.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) Khối lượng tính bằng gam của:

- 6,02.1023 nguyên tử K: 6,02.1023 x 39.1,66.10-24 ≈ 39(g)

- 6,02.1023 nguyên tử Cl2: 6,02.1023 x 71.1,66.10-24 ≈ 71(g)

- 6,02.1023 phân tử KCl: 6,02.1023 x 74,5.1,66.10-24 ≈ 74,5(g)

b) Ta có 39g kim loại K là khối lượng của 6,02.1023 nguyên tử K.

→ Số lượng nguyên tử K này đủ tác dụng với 3,01.1023 phân tử Cl2

Khối lượng của số phân tử Cl2: 71/2 = 35,5(g)

c) Cách 1: Tính theo định luật bảo toàn khối lượng:

mKCl = mK + mCl2 = 39 + 35,5 = 74,5g

Cách 2: Tính theo phương trình hóa học:

Giải sách bà i tập Hóa 8 | Giải bà i tập Sách bà i tập Hóa 8

Cứ 6,02.1023 nguyên tử K tác dụng với 3,01.1023 phân tử Cl2 tạo ra 6,02.1023 phân tử KCl. Vậy khối lượng của KCl trong 6,02.1023 sẽ bằng 74,5g.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP