Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Biết rằng kim loại nhôm tác dụng v...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4tạo ra khi hidro H2 và chất nhôm sunfat Al2 (SO4) 3

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ giữa sô nguyên tử Al lần lượt với số phân tử của ba chất trong phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) 2al + 3h2so4 → al2(so4)3 + 3h2

b) số nguyên tử al: số phân tử h2so4 = 2:3

số nguyên tử al : số phân tử al2(so4)3 = 2: 1

số nguyên tử al : số phân tử h2 = 2:3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP