Quặng malachite có thành phần chính là hai...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Quặng malachite có thành phần chín...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Quặng malachite có thành phần chính là hai hợp chất của đồng được ghi bằng công thức chung là Cu2(OH)2CO3 . Khi nung nóng thì hợp chất này bị phân hủy, sản phẩm của phản ứng phân hủy gồm có CuO, H2O và CO2.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng phân hủy của mỗi hợp chất của đồng.

b) Biết rằng khi nung nóng 4,8kg quặng thì thu được 3,2kh CuO cùng 0,36kh H2O và 0,88kg CO2. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng hai hợp chất của đồng có chứa trong quặng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) Công thức hóa học của hai hợp chất của đồng:

Cu2(OH)2CO3 → Cu(OH) 2 và CuCO3

Các PTHH của phản ứng phân hủy:

Giải sách bà i tập Hóa 8 | Giải bà i tập Sách bà i tập Hóa 8

b) Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng hai hợp chất của đồng phân hủy bằng:

mCu2(OH)2CO3 = mCuO + mH2O + mCO2 = 3,2 + 0,36 + 0,88 = 4,44(g)

Tỉ lệ phần trăm về khối lượng hai hợp chất của đồng có chứa trong quặng:

mCu2(OH)2CO3 = (4,44 x 100)/ 4,8 = 92,5%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP