Hãy xác định khối lượng và thể tích...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Hãy xác định khối lượng và thể tíc...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hãy xác định khối lượng và thể tích khí ( đktc) của những lượng chất sau:

a) 0,25 mol của mỗi chất khí sau: CH4 (metan), O2, H2, CO2.

b) 12 mol phân tử H2; 0,05 mol phân tử CO2; 0,01 mol phân tử CO.

c) Hỗn hợp khí gồm có: 0,3 mol CO2 và 0,15 mol O2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

a) mch4 = nch4.mch4 = 0,25.16 = 4(g)

mo2 = no2.mo2 = 0,25.32 = 8(g)

mh2 = nh2.mh2 = 0,25. = 0,5(g)

mco2 = nco2.mco2 = 0,25.44 = 11(g)

ở đktc 0,25 mol của các chất khí đều có thể tích bằng nhau:

vch4=vo2=vh2 = vco2 = 22,4.0,25 = 5,6(l)

b) mh2 = nh2 .mh2 = 12.2 = 24(g)

→ vh2 = nh2 .22,4 = 12.22,4 = 268,8(l)

mco2 = nco2 .mco2= 0,05.44 = 2,2(g)

→ vco2 = nco2 . 22,4= 0,05.22,4= 1,12(l)

mco = nco .mco= 0,01.28 = 0,28(g)

→ vco = nco .22,4 = 0,01.22,4 = 0,224(l)

c) mhh = mco2 + mo2 = (0,3.44) + (0,15.32) = 18(g)

→ vco = 22,4.(nco2 + no2) = 10,08(l)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP