Đun nóng mạnh hỗn hợp gồm 28g bột...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Đun nóng mạnh hỗn hợp gồm 28g bột ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Đun nóng mạnh hỗn hợp gồm 28g bột sắt và 20g bột lưu huỳnh thu được 44g chất sắt (II) sunfua (FeS) màu xám.

Biết rằng, để cho phản ứng hóa hợp xảy ra hết người ta đã lấy dư lưu huỳnh. Tính khối lượng lưu huỳnh lấy dư

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có công thức khối lượng của phản ứng:

mfe + ms = mfes

khối lượng lưu huỳnh đã hóa hợp với sắt là:

ms = mfes – mfe = 44 – 28 = 16(g)

khối lượng lưu huỳnh lấy dư: 20 – 16 = 4 (g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP