Biết Cr crom hóa trị III hãy chọn...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Biết Cr (crom) hóa trị III, hãy ...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Biết Cr (crom) hóa trị III, hãy chọn công chức hóa học đúng trong số các công thức cho sau đây:

(1) CrSO4 ; (2) Cr2S04 ; (3) CrO ; (4) CrO2

(5) Cr(SO4)2 ; (6) Cr2(SO4)3. (7) Cr2O ; (8) Cr2O3

b) Tính phân tử khối của những chất biểu diễn bởi công thức hoá học đúng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) những công thức hoá học đúng :

cr hoá trị ii : crso4, cro.

cr hoá trị iii : cr2(so4)3, cr2o3.

b) phân tử khối của những chất biểu diễn bởi các công thức hoá học này :

crso4 = 52 + 32 + 4 x 16 = 148 (đvc),

cro = 52 + 16 = 68 (đvc).

cr2(so4)3 = 2 x 52 + 3(32 + 4 x 16) = 392 (đvc),

cr2o3 = 2 x 52 + 3 x 16 = 152 (đvc)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP