a Biết rằng khí hidro dễ tác dụng...

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học a) Biết rằng khí hidro dễ tác dụng vơi chấ...

0
Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

a) Biết rằng khí hidro dễ tác dụng vơi chất chì (IV) oxit PbO2, chiếm lấy oxi của chất này để tạo ra nước.

Viết phương trình hóa học của phản ứng và tên chất mới sinh ra.

b) Biết rằng 3g khí hidro tác dụng vừa đủ với 179,25g PbO2, tạo ra 27g nước. Tính khối lượng chất mới sinh ra.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) phương trình hóa học của phản ứng:

chất sinh ra là kim loại pb

b) theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mpb =(mpbo2 + mh2) – mh2o= ( 179,25 + 3) – 27 = 155,25 (g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP