Người ta sử dụng phương pháp nào để...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Người ta sử dụng phương pháp nào...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Người ta sử dụng phương pháp nào để tách :

a) Nước ra khỏi cát

b) Rượu etylic ra khỏi nước ( nhiệt độ sôi của rượu là 78,3°C)?

c) Tách nước ra khỏi dầu hỏa?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) để tách nước ra khỏi cát ta có thể dùng :

+) phương pháp lọc : cho hỗn hợp cát và nước vào phễu lọc, nước thấm qua giấy lọc và chảy xuống dưới, cát bị giữ lại trên giấy.

+) phương pháp lắng gạn : để yên một lúc, cát lặng và không tan trong nước sẽ chìm xuống dưới, nước ở trên. gạn để tách nước ra.

b) để tách rượu ra khỏi nước, ta có thể phương pháp chứng cất phân đoạn.

đun hỗn hợp trong bình chưng cất thì hơi rượu sẽ bay hơi trước, hơi rượu được dẫn qua ống sinh hàn để chuyển thành lỏng.

c) để tách nước ra khỏi dầu hỏa ta dùng phương pháp chiết (phễu chiết).

cho hỗn hợp vào phễu, vì dầu nhẹ hơn và không tan trong nước nên nổi lên trên thành lớp. mở nhẹ ra để nước chảy ra vừa hết thì đóng khóa lại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP