Biết rằng: f' x = ax + b...

Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng Biết rằng: f'(x) = ax + ...

0
Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng

Biết rằng: f'(x) = ax + b/x2, f(-1) = 2, f(1) = 4, f'(1) = 0

Giá trị biểu thức ab bằng :

A.0 B.1 C.-1 D. 1/2 .

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có:

từ điều kiện đã cho ta có phương trình sau:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP