Họ nguyên hàm của hàm số f x...

Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng Họ nguyên hàm của hàm số...

0
Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng

Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = (2 tanx + cosx)2 là:

A. 2tanx - cotx - x + C B. 4tanx + cotx - x + C

C. 4tanx - cotx + x + C D. 4tanx - cotx - x + C

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

∫(2tanx + cotx)2dx = ∫[4(tan2x + 1) + (cot2 + 1) - 1]dx

= 4tanx = cotx - x + c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP