Biểu hiện nào dưới đây không phản ánh...

Biểu hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế...

0
Biểu hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới từ khi Chiến tranh lạnh chấm dứt đến năm 2000?
Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo của thế giới.Các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp.Các quốc gia đều tập trung lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm.Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP