“Scrutinize” in bold in the last paragraph is...

“Scrutinize” in bold in the last paragraph is closest meaning to _____

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
examine

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP