What does Mary Jane Dodge mean when she...

What does Mary Jane Dodge mean when she says “we want to take the pas...

0
What does Mary Jane Dodge mean when she says “we want to take the past into the future.”?
Old movie theaters should be modernized.Old theaters should show modern films.Old films should be shown at the IMAX Theater.The IMAX Theater pays respect to the old films.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
The IMAX Theater pays respect to the old films.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP