: One of the greatest factors hindering efficient...

: One of the greatest factors hindering efficient farming and agricul...

3
: One of the greatest factors hindering efficient farming and agricultural development since the war have been the lack of information.
hinderingagriculturalsincehave been

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
have been

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP