Bước vào Đông – xuân 1953-1954 Pháp- Mỹ...

Bước vào Đông – xuân 1953-1954, Pháp- Mỹ âm mưu giành một thắng lợi q...

0
Bước vào Đông – xuân 1953-1954, Pháp- Mỹ âm mưu giành một thắng lợi quân sự quyết định nhằm
“kết thúc nhanh chóng chiến tranh ở Việt Nam” “kết thúc chiến tranh trong danh dự” “nhanh chóng kiểm soát tình hình chiến trường” “giành thế chủ động trên chiến trường Đông Dương”

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
“kết thúc chiến tranh trong danh dự”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP