Cắt một khối trụ cho trước thành hai...

Cắt một khối trụ cho trước thành hai phần thì được hai khối trụ mới c...

0
Cắt một khối trụ cho trước thành hai phần thì được hai khối trụ mới có tổng diện tích toàn phần nhiều hơn diện tích toàn phần của khối trụ ban đầu $32\pi \,d{{m}^{2}}$. Biết chiều cao của khối trụ ban đầu là $7dm$, tính tổng diện tích toàn phần S của hai khối trụ mới.
$S=176\pi \,\left( d{{m}^{2}} \right)$.$S=144\pi \,\left( d{{m}^{2}} \right)$.$S=288\pi \,\left( d{{m}^{2}} \right)$.$S=256\pi \,\left( d{{m}^{2}} \right)$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$S=176\pi \,\left( d{{m}^{2}} \right)$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP