Biết hàm $y=f x $ có đồ thị...

Biết hàm $y=f(x)$ có đồ thị đối xứng với đồ thị hàm $y={{3}^{x}}$ qua...

0
Biết hàm $y=f(x)$ có đồ thị đối xứng với đồ thị hàm $y={{3}^{x}}$ qua đường thẳng $x=-1$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
$f(x)=\frac{1}{{{3.3}^{x}}}$.$f(x)=\frac{1}{{{9.3}^{x}}}$.$f(x)=\frac{1}{{{3}^{x}}}-\frac{1}{2}$.$f(x)=-2+\frac{1}{{{3}^{x}}}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$f(x)=\frac{1}{{{9.3}^{x}}}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP