Tính thể tích V của khối nón có...

Tính thể tích V của khối nón có đáy là hình tròn bán kính $2$, diện t...

0
Tính thể tích V của khối nón có đáy là hình tròn bán kính $2$, diện tích xung quanh của nón là $12\pi \,$.
$V=\frac{16\sqrt{2}\pi }{3}$.$V=\frac{16\sqrt{2}\pi }{9}$.$V=16\sqrt{2}\pi $.$V=\frac{4\sqrt{2}\pi }{3}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$V=\frac{16\sqrt{2}\pi }{3}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP