Cho hàm số $y=f x $ Hàm số...

Cho hàm số $y=f(x)$ . Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ:Chọn mện...

0
Cho hàm số $y=f(x)$ . Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ:Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ?

Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên $\left( -\infty ;1 \right)$ .Hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại $x=1$ .Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có một điểm cực tiểu.Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có hai điểm cực trị.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có một điểm cực tiểu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP