Cho hàm số $y= x ^ 3 -6...

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x-1$ và các mệnh đề sau :(1) Hàm ...

0
Cho hàm số $y={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x-1$ và các mệnh đề sau :(1) Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left( -\infty ;1 \right)$ và $\left( 3;+\infty \right)$, nghịch biến trên khoảng $\left( 1;3 \right)$.(2) Hàm số đạt cực đại tại $x=3$ và đạt cực tiểu tại $x=1$.(3) Hàm số có ${{y}_{CD}}+3{{y}_{CT}}=0.$ (4) Hàm số có bảng biến thiên và đồ thị như hình vẽ.Tìm số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.
1.4.2.3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP