Tính thể tích V của khối cầu tiếp...

Tính thể tích V của khối cầu tiếp xúc với tất cả các cạnh của tứ diện...

0
Tính thể tích V của khối cầu tiếp xúc với tất cả các cạnh của tứ diện đều ABCD cạnh bằng 1.
$V=\frac{\sqrt{2}\pi }{24}$.$V=\frac{\sqrt{2}\pi }{12}$.$V=\frac{\sqrt{2}\pi }{8}$.$V=\frac{\sqrt{2}\pi }{3}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$V=\frac{\sqrt{2}\pi }{24}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP