Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy...

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tọa độ điểm ${M}'$ là ảnh của ...

0
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tọa độ điểm ${M}'$ là ảnh của điểm $M(2;1)$ qua phép đối xứng tâm $I(3;-2)$.
${M}'(1;-3)$.${M}'(-5;4)$.${M}'(4;-5)$.${M}'(1;5)$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
${M}'(4;-5)$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP