Tìm hệ số h của số hạng chứa...

Tìm hệ số h của số hạng chứa ${{x}^{5}}$ trong khai triển ${{\left( {...

0
Tìm hệ số h của số hạng chứa ${{x}^{5}}$ trong khai triển ${{\left( {{x}^{2}}+\frac{2}{x} \right)}^{7}}$.
$h=84$.$h=672$.$h=560$.$h=280$.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$h=280$.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP