Cho số phức $z=x+yi$ với $x y in...

Cho số phức $z=x+yi$ với $x,y\in \mathbb{R}$ thỏa mãn $\left| z-1-i \...

0
Cho số phức $z=x+yi$ với $x,y\in \mathbb{R}$ thỏa mãn $\left| z-1-i \right|\ge 1$ và $\left| z-3-3i \right|\le \sqrt{5}$. Gọi $m,M$ lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức $P=x+2y.$ Tính tỉ số $\frac{M}{m}.$
$\frac{9}{4}$$\frac{7}{2}$$\frac{5}{4}$$\frac{14}{5}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{7}{2}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP