Tìm môđun của số phức $z$ biết $z-4=...

Tìm môđun của số phức $z$ biết $z-4=\left( 1+i \right)\left| z \right...

0
Tìm môđun của số phức $z$ biết $z-4=\left( 1+i \right)\left| z \right|-\left( 4+3z \right)i.$
$\left| z \right|=\frac{1}{2}$$\left| z \right|=2$$\left| z \right|=4$$\left| z \right|=1$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\left| z \right|=2$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP