Tập hợp tất cả các số thực $x$...

Tập hợp tất cả các số thực $x$ không thỏa mãn bất phương trình ${{3}^...

0
Tập hợp tất cả các số thực $x$ không thỏa mãn bất phương trình ${{3}^{{{x}^{2}}-9}}+\left( {{x}^{2}}-9 \right){{5}^{x+1}}\ge 1$ là một khoảng x$\left( a,b \right)$. Tính $b-a$.

6348

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
6

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP