Cho hàm số y=f x có đồ thị...

Cho hàm số \[y=f(x)\] có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tìm tất cả các ...

1
Cho hàm số \[y=f(x)\] có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình \[f(x)+m=0\] có đúng 3 nghiệm thực phân biệt.

\[m<3\]\[m=-3\]\[-4 < m < -3\]
\[m=3\]

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[m=3\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
f(x)+m=0 <=> f(x)=-m Để phương trình f(x)+m=0 có đúng 3 nghiệm thực phân biệt thì -m=-3 <=> m=3

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP