Giả sử x rm y rm z thỏa...

Giả sử \[x,{\rm{ }}y,{\rm{ }}z\] thỏa mãn hệ phương trình $\left\{ \b...

0
Giả sử \[x,{\rm{ }}y,{\rm{ }}z\] thỏa mãn hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}{2^x}{.4^y}{.16^z} = 1\\{4^x}{.16^y}{.2^z} = 2\\{16^x}{.2^y}{.4^z} = 4\end{array} \right.$. Tìm $x.$
$\frac{3}{8}$$\frac{8}{3}$$\frac{4}{7}$$\frac{7}{4}$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{4}{7}$

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP