Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC...

Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có cạnh đáy bằng \[...

0
Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có cạnh đáy bằng \[a.\] Góc giữa đường thẳng ${A}'B$ và mặt phẳng (ABC) bằng ${{45}^{\text{o}}}.$ Tính thể tích của khối lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$.
$\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{24}$$\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{4}$$\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{6}$$\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{12}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{4}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP