Cho khối nón có đường cao h và...

Cho khối nón có đường cao h và bán kính đáy r. Tính thể tích của khối...

0
Cho khối nón có đường cao h và bán kính đáy r. Tính thể tích của khối nón.
$2\pi r\sqrt{{{h}^{2}}+{{r}^{2}}}$$\frac{1}{3}\pi {{r}^{2}}h$$\pi r\sqrt{{{h}^{2}}+{{r}^{2}}}$$\pi {{r}^{2}}h$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{1}{3}\pi {{r}^{2}}h$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP