Tính $ log _ 2 ^ 2018 4-...

Tính ${{\log }_{{{2}^{2018}}}}4-\frac{1}{1009}+\ln {{e}^{2018}}$.

-1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2018

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP